Prislista 2024, för de tjänster som hos oss oftast efterfrågas av kund:

Vaccination inklusive enklare hälsokontroll som utförs av veterinär:

 • Hund DHPPi/Pi 550kr
 • Katt Ticat/Ducat 520kr
 • Rabies 580kr
 • Lepto 490kr
 • Kanin Myxo RHD Plus 590kr


ID-märkning av katt

 • Injektion av mikrochip samt dokument 425kr


Kirurgiska ingrepp / operationer:
OBS! Priserna gäller för normalkastrationer, ej vid patologiska förändringar, dräktighet kryptorkism etc.

 • Kastrering Hankatt 900kr
 • Kastrering Hankatt inkl id eller vaccination 1150kr
 • Kastrering Hankatt inkl id och vaccination 1350kr
 
 • Kastrering Honkatt 1400kr
 • Kastrering Honkatt inkl id eller vaccination 1650kr
 • Kastrering Honkatt inkl id och vaccination 1850kr
 
 • Kastrering av hanhund, vikt <10kg 3550kr
 • Kastrering av hanhund, vikt <20kg 3850kr
 • Kastrering av hanhund, vikt <30kg 4250kr
 • Kastrering av hanhund, vikt <40kg 4550kr
 • Kastrering av hanhund, vikt <50kg 5050kr

OBS! Priserna gäller för normalkastrationer, ej vid patologiska förändringar, dräktighet, kryptorkism etc.
 

Kemisk kastrering hanhund/hankatt: Chip 4,7mg (effekt vanligen under 6-12mdr) 1650kr

Valpkull (innehållande minst 2 individer, 8v ålder):
Grundavgift 350kr och därefter per valp:
 • Besiktning, vaccination, idmärkning 750kr
 • Ombesiktning inom 4v. 200kr

Kattungekull (innehållande minst 2 individer):
 • Vacc vid 7v ålder 400kr per kattunge
Grundavgift 350kr och därefter per kattunge:
 • Besiktning, vaccination, idmärkning vid 12v ålder 700kr

Tandvård för hund/katt: 
Grundavgift 350kr och därefter: 
 • Tandstensborttagning hund, vikt <20kg från 2200kr
 • Tandstensborttagning hund, vikt 20-40kg från 2500kr
 • Tandstensborttagning hund, vikt >40kg från 2700kr
 • Tandstensborttagning katt, vikt 2-5kg från 1500kr
OBS! Det tillkommer kostander för extra mediciner samt tidsåtgång vid tanddragning av lösa eller skadade tänder.


Tovklipping av katt (inkl lugnande):
 • Tovrakning, enkla tovor 990kr
 • Tovrakning, helklipp/s.k. lejonklippning 1290kr  

Kloklippning:
 • Kloklippning hund (enskilt besök) 250kr
 • Kloklippning hund inkl lugnande, vikt <20 750kr
 • Kloklippning hund inkl lugnande, vikt 20-30kg 850kr
 • Kloklippning hund inkl lugnande, vikt >30kg 950kr
 • Kloklippning katt (enskilt besök) 250kr
 • Kloklippning katt inkl lugnande, 600kr
Veterinärundersökning av sjukt eller skadat djur:


Om du kommer till oss för att ditt djur är skadat eller sjukt, kostar en veterinärkonsultation hos oss: 350kr i grundavgift och 500kr i undersökningsavgift. Det tillkommer kostnader för utökade undersökningar så som öroncytologi, blodprovstagning, blodprovsanalyser, urinprovsundersökning, ultraljud, mediciner, material eller receptförskrivning.


Uteblivet besök:

Om du fått förhinder, och inte kan komma på ditt bokade besök, vill vi att du meddelar detta så snart du kan, helst 24h innan den bokade tiden infaller. Uteblivet besök där man inte meddelat oss att man inte kan komma debiteras med 400kr.